Informatie over cookies

Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen. We kunnen deze inhoud zonder aankondiging of kennisgeving aanpassen, wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Algemeen

Gelkoning.nl is een blog dat reviews en artikelen publiceert over haargel. De informatie op de website komt tot stand door ervaringen, bevindingen en informatie van productverpakkingen. Gelkoning.nl besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud. Het is echter mogelijk dat informatie op deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Gelkoning.nl is verder niet aansprakelijk voor de inhoud en gevolgen van gebruik van websites van derden, die via Gelkoning.nl gelinkt worden.

Rechten

Gelkoning.nl houdt het auteursrecht op de via de website van Gelkoning.nl verstrekte informatie, inclusief eigen beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of eigen grafische voorstellingen op de website van Gelkoning.nl mag letterlijk worden overgenomen en verspreid en/of verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient te geschieden met bronvermelding.

Persoonsgegevens

Indien je gebruikmaakt van ons contactformulier en of reacties plaatst onder een artikel, dan stuurt je persoonsgegevens naar ons. Gelkoning.nl behandelt de verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid en gebruikt deze alleen voor het bijbehorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Gelkoning.nl zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij hier toestemming voor is gegeven.

Cookies

Op Gelkoning.nl maken we gebruik van prestatiebevorderende cookies waarmee we onze website kunnen monitoren. Dit doen we met Google Analytics. Google Analytics plaatst hiervoor cookies. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan de Gelkoning.nl ter beschikking gesteld. Meer informatie over Google Analytics cookies kun je hier vinden.

Gelkoning heeft de volgende zaken in Google Analytics geregeld:

  • Alle mogelijke instellingen voor gegevens delen uitgezet.
  • Een bewerkersovereenkomst gesloten.

Hyperlinks en verwijzingen

Via de website verwijzen wij met (hyper)links door naar andere websites. Bepaalde links zijn affiliate tracking links. Gelkoning verwijst enkel door en verzamelt deze gegevens niet zelf. Wij zijn aangesloten bij Tradetracker en het Bol.com Partnerprogramma. Alle informatie over cookies bij Tradetracker kun je hier vinden, alle informatie over het Bol.com Partnerprogramma kun je hier vinden.

AdSense

Gelkoning stelt bannerruimte beschikbaar op de website en is aangesloten bij Google AdSense. Hiervan wordt gebruik gemaakt van cookies, echter wordt deze niet door Gelkoning.nl verzameld. Meer informatie over Google AdSense kun je hier vinden.